Thiết bị chụp X quang tổng hợp cần đáp ứng những yêu cầu an toàn nào do luật định?

Thiết bị chụp X quang tổng hợp cần đáp ứng những yêu cầu an toàn nào do luật định?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2018/TT-BKHCN quy định như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

6. Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế là các thiết bị phát tia X được sử dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi tính; thiết bị X-quang thú y.

Như vậy, thiết bị X quang tổng hợp là một trong những thiết bị X quang chẩn đoán y tế theo quy định của pháp luật.

Dẫn chiếu đến Điều 5 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định như sau:

Yêu cầu an toàn đối với thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế

Thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế ngoài việc thực hiện yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Mức bức xạ rò của đầu bóng phát tia X không vượt quá 1mGy/giờ tại khoảng cách 1m từ vỏ đầu bóng phát tia X lấy trung bình trên diện tích không vượt quá 100 cm2 cho mọi chế độ làm việc của thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.

2. Giá trị lọc cố định của hệ đầu bóng phát X – quang trong đơn vị milimét nhôm tương đương (mm Al) phải ghi rõ trên vỏ hộp chứa bóng.

3. Có hệ kiểm tra kích thước chùm tia bằng nguồn sáng, trừ thiết bị

X – quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng và thiết bị X – quang chụp vú.

4. Các thông số điện áp phát (kV), dòng bóng phát (mA), thời gian phát tia (s) hoặc hằng số phát tia (mAs) phải được hiển thị trên tủ điều khiển khi đặt chế độ làm việc và khi chụp.

5. Đối với thiết bị chụp X – quang, việc phát tia phải được chấm dứt sau một thời gian đặt trước hoặc sau khi đạt giá trị mAs đặt trước hoặc đạt giá trị liều chiếu xạ đặt trước.

6. Đối với thiết bị X – quang soi chiếu phải có bộ kiểm soát tự động chế độ phát tia AEC hoặc công tắc điều khiển phát tia dạng bấm và giữ, bảo đảm thiết bị chỉ phát tia nếu công tắc được bấm, giữ chặt và sẽ ngừng phát tia khi thả công tắc.

7. Thiết bị X – quang di động phải có cáp nối đủ dài để bảo đảm khoảng cách giữa người vận hành thiết bị và bóng phát tối thiểu 2 m. Đối với thiết bị bức xạ khác, khoảng cách này tối thiểu là 3 m.

8. Thiết bị X – quang can thiệp phải có các tấm che chắn cao su chì lắp tại bàn người bệnh để che chắn các tia bức xạ ảnh hưởng đến nhân viên và hệ che chắn treo trên trần để sử dụng cho mục đích bảo vệ mắt và tuyến giáp của nhân viên khi theo dõi người bệnh. Các tấm che chắn cao su chì phải bảo đảm có chiều dày che chắn không nhỏ hơn 0,5 milimét chì tương đương.

Như đã phân tích ở trên, thiết bị chụp X quang tổng hợp là một dạng của thiết bị chụp X quang chẩn đoán trong y tế do đó thiết bị này phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên.

Phòng chứa thiết bị chụp X quang tổng hợp phải đạt diện tích tối thiểu là bao nhiêu m2 theo quy định? (hình từ Internet)

Loại tạp dề sử dụng cho nhân viên bức xạ khi làm việc với thiết bị chụp X quang tổng hợp là loại nào?

Căn cứ Điều 17 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định như sau:

Phương tiện bảo hộ cá nhân

Cơ sở y tế phải cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo vệ cho nhân viên bức xạ y tế, cụ thể:

1. Tạp dề cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X – quang chụp răng toàn cảnh, thiết bị X – quang chụp sọ, thiết bị chiếu, chụp X – quang tổng hợp, thiết bị X – quang tăng sáng truyền hình, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner.

2. Tạp dề cao su chì, tấm cao su che tuyến giáp cho nhân viên vận hành thiết bị chụp X – quang di động.

3. Tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, găng tay cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X – quang can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng đặt thiết bị X – quang chụp can thiệp và chụp mạch.

4. Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, mũ trùm đầu, khẩu trang, giầy bảo hộ hoặc bao chân cho nhân viên bức xạ y tế làm việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ).

5. Bình phong chì che chắn cho nhân viên khi tiếp xúc với người bệnh lưu đã sử dụng thuốc phóng xạ hoặc đã cấy nguồn phóng xạ.

Chiếu theo quy định này thì loại tạp dề sử dụng cho nhân viên bức xạ khi làm việc với thiết bị chụp X quang tổng hợp là tạp dề cao su chì.

Ngoài ra cơ sở y tế còn phải cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo vệ cho nhân viên bức xạ y tế, cụ thể:

– Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, mũ trùm đầu, khẩu trang, giầy bảo hộ hoặc bao chân cho nhân viên bức xạ y tế làm việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ).

– Bình phong chì che chắn cho nhân viên khi tiếp xúc với người bệnh lưu đã sử dụng thuốc phóng xạ hoặc đã cấy nguồn phóng xạ.

Phòng chứa thiết bị X quang tổng hợp phải đạt diện tích tối thiểu là bao nhiêu m2?

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về diện tích tối thiểu của phòng đặt thiết bị chụp X quang tổng hợp như sau:

Theo đó, diện tích của phòng chứa thiết bị chụp X quang tổng hợp được quy định như sau: Đối với phòng đặt thiết bị chụp X quang tổng hợp không có bàn người bệnh thì phải đạt diện tích sử dụng tối thiểu là 12m2, còn đối với phòng đặt thiết bị chụp X quang tổng hợp sử dụng bàn người bệnh nghiêng được thì diện tích sử dụng tối thiểu là 20m2.

0904274366